Vizyon 2023

  Doç. Dr. Olgun KİTAPCI
  Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Akdeniz TTO Müdürü, KÜSİ Antalya İl Temsilcisi
  0

  2016-2017 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye küresel rekabette 138 ülke arasında 55. sırada kalmıştır. Farklı bileşenlere sahip olan bu endekste, “pazar büyüklüğü”nde 17. sırada olan Türkiye, “iş gücü piyasaları”nda ise 126. sırada yer buldu. Türkiye ayrıca bir önceki yıla göre “yükseköğretim ve işbaşında eğitim” bileşeninde 50. ve “inovasyon” bileşeninde ise 70. sıraya geriledi. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye için rekabetçi endeksindeki verilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir.

  Dünyada ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerin tümü uzun dönemli toplumsal ve ekonomik hedefleri ile uyumlu bir bilim ve teknoloji vizyonu geliştirmişlerdir. Türkiye’nin ekonomik anlamda küresel rekabet gücünü arttırabilmesi için üniversitelere çok büyük iş düşmektedir. Üniversiteler bilgi ve teknolojiyi üreten, rekabet gücü yüksek bir ülke için değerli kurumlardır. Bu yetkinlikleri de göz önünde bulundurularak son yıllarda Türkiye, geliştirdiği farklı politikalarla üniversitelere önemli misyonlar yüklemiştir. Devletin üniversitelerden beklentisi ülkenin rekabet gücünü arttıracak, katma değeri yüksek bilgi ve teknolojiler üretmesidir. Bu beklentiyi karşılamayı görev edinen üniversiteler bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğini arttırabilecek politikalar geliştirme yoluna girmiştir. Elde edilecek bu yetkinlikle üniversiteler, sanayi ile işbirliği ve etkileşim fırsatlarını daha çok bulacak ve ayrıca fikri mülkiyet havuzunu nitelikli ve hızlı bir şekilde doldurmaya gayret edecektir. Tüm bu çıktılar sonunda ülkenin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlanacaktır.

  Bu gerçekler ışığında Akdeniz Üniversitesi de bu beklentiyi karşılamayı görev edinmiş, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğini arttırabilecek politikalar geliştirme yolunda önemli adımlar atmıştır. Bilimsel anlamda mevcut durumu ortaya koymak ve akademisyenler arasında kıyaslama yapabilmek için Akdeniz Üniversitesi Incites veritabanına abone olmuş, bu sayede üniversite yönetimi mevcut bilimsel durumu daha net görebilme ve geleceğe yön verme fırsatı yakalamıştır. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi patent başvuru sayısını arttırmak amacıyla, öğrenci ve akademisyenlerin buluşlarının patent süreçlerini yönetme ve tüm patent masraflarını ödemeye başlamıştır. Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek adına ise “Akdeniz Üniversitesi Laboratuvar Envanteri” projesiyle üniversitenin laboratuvarlarını sanayiciye açacak bir projeye imza atmıştır. Bölgede bulunan ticaret odaları, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve SİAD’larla iyi ilişkiler geliştirilmiştir. Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek ve yürütecek olan AKİŞMER TTM’ye insan kaynağı desteği sağlamıştır. Son 5 yılda üretilen doktora tezleri tek tek incelenerek ürün ve/veya patente dönüşecek tezler tespit edilmiştir. Bölge Ar-Ge merkezlerinin ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilmiş, akademisyenlerle işbirliği ortamı sağlanmıştır.

  Sonuç olarak Akdeniz Üniversitesi devletin koyduğu vizyon doğrultusunda politikalar geliştirmekte, ülkenin ihtiyacı olan katma değeri yüksek teknolojiler geliştirme ortamları yaratma konusunda kararlı adımlar atmaktadır.

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here